Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
06/11/2022
Trích yếu Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Số/ký hiệu 32/2001/PL-UBTVQH10
Ngày ban hành 04/04/2001
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nông Đức Mạnh
Thay thế văn bản