Nghị định Về Quy chế cửa khẩu Biên giới đất liền
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Về Quy chế cửa khẩu Biên giới đất liền
Số/ký hiệu 32/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/03/2005
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản