Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phòng chống lụt bão
06/11/2022
Trích yếu Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phòng chống lụt bão
Số/ký hiệu 32/CP
Ngày ban hành 20/05/1996
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản