Pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu Quân sự
06/11/2022
Trích yếu Pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu Quân sự
Số/ký hiệu 32-L/CTN
Ngày ban hành 19/05/1994
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Lê Đức Anh
Thay thế văn bản