Quyết định Ban hành Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng
05/11/2022
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng
Số/ký hiệu 33/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực 10/01/2012
Ngày hết hiệu lực
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản