Luật Phòng chống thiên tai
06/11/2022
Trích yếu Luật Phòng chống thiên tai
Số/ký hiệu 33/2013/QH13
Ngày ban hành 19/06/2013
Ngày có hiệu lực 01/05/2014
Ngày hết hiệu lực
Người ký Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Thay thế văn bản