Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
06/11/2022
Trích yếu Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Số/ký hiệu 35/2003/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/04/2003
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản