Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
06/11/2022
Trích yếu Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
Số/ký hiệu 38-L/CTN
Ngày ban hành 10/12/1994
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nông Đức Mạnh
Thay thế văn bản