Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
06/11/2022
Trích yếu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Số/ký hiệu 40/2013/QH13
Ngày ban hành 22/11/2013
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Thay thế văn bản