Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn 5 năm(2016-2020)
06/11/2022
Trích yếu Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn 5 năm(2016-2020)
Số/ký hiệu 425/QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/03/2016
Ngày có hiệu lực 18/03/2016
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thay thế văn bản