Quyết định Về việc phê duyệt đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020
06/11/2022
Trích yếu Quyết định Về việc phê duyệt đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020
Số/ký hiệu 47/2006/QĐ-TTg
Ngày ban hành 01/03/2006
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Vũ Khoan
Thay thế văn bản