Nghị định Quy định quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Quy định quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Số/ký hiệu 47/CP
Ngày ban hành 12/08/1996
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Võ Văn Kiệt
Thay thế văn bản