Nghị định Quy định chi tiết thi hành luật dầu khí
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Quy định chi tiết thi hành luật dầu khí
Số/ký hiệu 48/2000/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/09/2000
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản