Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
06/11/2022
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
Số/ký hiệu 48/2014/QH13
Ngày ban hành 17/06/2014
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Thay thế văn bản