Nghị định Về quản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Về quản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam
Số/ký hiệu 49/1998/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/07/1998
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản