Nghị định của Chính phủ ban hành quy chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng, chống lụt bão địa phương
06/11/2022
Trích yếu Nghị định của Chính phủ ban hành quy chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng, chống lụt bão địa phương
Số/ký hiệu 50-CP
Ngày ban hành 10/05/1997
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản