Nghị định Của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển
Số/ký hiệu 53/1998/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/07/1998
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản