Quy định về Quản lý phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
06/11/2022
Trích yếu Quy định về Quản lý phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Số/ký hiệu 55/QyĐ-UBQGTKCN
Ngày ban hành 13/02/2018
Ngày có hiệu lực 13/02/2018
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Thay thế văn bản