Nghị định của Chính phủ ban hành quy chế về phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để bảo vệ an toàn cho Thủ đô Hà Nội
06/11/2022
Trích yếu Nghị định của Chính phủ ban hành quy chế về phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để bảo vệ an toàn cho Thủ đô Hà Nội
Số/ký hiệu 62/1999/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/07/1999
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản