Quyết định Về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn
06/11/2022
Trích yếu Quyết định Về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn
Số/ký hiệu 63/2000/QĐ-TTg
Ngày ban hành 07/06/2000
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Thay thế văn bản