Nghị định Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
Số/ký hiệu 66/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/05/2005
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản