Nghị định Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
Số/ký hiệu 71/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/07/2006
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản