Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
06/11/2022
Trích yếu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
Số/ký hiệu 72/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Ngày có hiệu lực 01/07/2015
Ngày hết hiệu lực
Người ký Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Thay thế văn bản