Nghị định của Chính phủ Quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
06/11/2022
Trích yếu Nghị định của Chính phủ Quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
Số/ký hiệu 78/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2011
Ngày có hiệu lực 20/10/2011
Ngày hết hiệu lực
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản