Nghị định Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường
Số/ký hiệu 80/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/08/2006
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản