Thông tư của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển
06/11/2022
Trích yếu Thông tư của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển
Số/ký hiệu 89/2004/TT-BQP
Ngày ban hành 19/06/2004
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phạm Văn Trà
Thay thế văn bản