Nghị định Về việc ban hành quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Về việc ban hành quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên
Số/ký hiệu 91-CP
Ngày ban hành 23/08/1997
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Thay thế văn bản