Thông tư hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ
06/11/2022
Trích yếu Thông tư hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ
Số/ký hiệu 92/2009/TT-BTC
Ngày ban hành 12/05/2009
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Thay thế văn bản