Nghị định quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai
06/11/2022
Trích yếu Nghị định quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai
Số/ký hiệu 94/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/10/2014
Ngày có hiệu lực 08/12/2014
Ngày hết hiệu lực
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản