Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa
06/11/2022
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa
Số/ký hiệu
Ngày ban hành 31/07/2007
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản