Nghị định Quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam
06/11/2022
Trích yếu Nghị định Quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam
Số/ký hiệu 95/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/09/2010
Ngày có hiệu lực 01/11/2010
Ngày hết hiệu lực
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản