Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
06/11/2022
Trích yếu Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Số/ký hiệu
Ngày ban hành 05/03/2020
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm
Thay thế văn bản