Sáng 20-6, với đa số đại biểu tán thành (94,94% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng thủ dân sự. Luật Phòng thủ dân sự quy định nguyên tắc, hoạt động phòng thủ dân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự; quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện phòng thủ dân sự.
01/08/2023
Trích yếu Sáng 20-6, với đa số đại biểu tán thành (94,94% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng thủ dân sự. Luật Phòng thủ dân sự quy định nguyên tắc, hoạt động phòng thủ dân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự; quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện phòng thủ dân sự.
Số/ký hiệu Luật Phòng Thủ Dân Sự 18/2023/QH15
Ngày ban hành 20/6/2023
Ngày có hiệu lực 01/7/2024
Ngày hết hiệu lực
Người ký Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Thay thế văn bản