Quyết định Phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020
06/11/2022
Trích yếu Quyết định Phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020
Số/ký hiệu 46/2006/QĐ-TTg
Ngày ban hành 28/02/2006
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản