Phó thủ tướng Trần Lưu Quang xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy tại Thanh Xuân