76 quân nhân Việt Nam lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ cứu hộ, cứu nạn