Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả do bão