Bộ đội Biên phòng Lào Cai cùng nhân dân khắc phục hậu quả lũ ống