Bộ đội phòng hóa kịp thời phun khử khuẩn tại “tâm dịch” Quảng Nam