Bộ Quốc phòng điều trực thăng ra Trường Sa cấp cứu ngư dân xuất huyết não