Các đơn vị quân đội tích cực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thanh Hóa