Cách nhận biết bão và cách đưa tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm