Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Giang tích cực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ