Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Cục Cứu hộ-Cứu nạn