Chung tay hỗ trợ người dân Phú Quốc bị ảnh hưởng do mưa lũ