Chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ ở vùng núi phía Bắc