Đoàn cứu hộ của quân đội nhân dân Việt Nam đã đến Thổ Nhĩ Kỳ