Đội tuyển Việt Nam tỏa sáng trong chặng đầu “Vùng tai nạn”