Huyện Cần Giờ (TP.HCM) tích cực chuẩn bị chống bão số 16