Khai mạc Cuộc thi “Vùng tai nạn” – Army Games 2022